Chính sách Bảo mật của Stiebel Eltron

I. Thông tin chung và các điều khoản cho các trang web của Stiebel Eltron

Quyền riêng tư của bạn rất quan trọng với chúng tôi. Tuyên bố về Quyền riêng tư này giải thích cách thức Công ty TNHH Stiebel Eltron Việt Nam, công ty mẹ, các công ty con và chi nhánh của công ty (sau đây được gọi là “Stiebel Eltron” hoặc “chúng tôi”) sẽ thu thập, sử dụng và tiết lộ Thông tin Cá nhân mà chúng tôi có được thông qua URL: https://www.stiebel-eltron .vn/vn (“Trang web”).

“Thông tin Cá nhân” bao gồm tất cả và bất kỳ thông tin nào liên quan đến bạn (bao gồm, nhưng không giới hạn ở họ tên, số liên lạc, địa chỉ email, địa chỉ gửi thư, mật khẩu và địa chỉ IP) do chúng tôi thu được thông qua việc bạn truy cập hoặc sử dụng trang web.

Stiebel Eltron cam kết bảo vệ sự riêng tư và dữ liệu cá nhân của bạn (theo quy định tại Bộ luật Dân sự Việt Nam 2015 và bộ luật liên quan) Chính sách Bảo mật này giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. Chúng tôi rất coi trọng việc bảo vệ quyền riêng tư và dữ liệu cá nhân của bạn. Do đó, chúng tôi chỉ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn theo nội dung của Chính sách Bảo mật này.

Trong Chính sách Bảo mật này, chúng tôi muốn cho bạn biết chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân nào về bạn trong các dịch vụ trực tuyến của chúng tôi, cho mục đích gì và theo cơ sở pháp lý nào. Để đảm bảo quyền lợi cho bạn tốt hơn, chúng tôi có thể thường xuyên cập nhật Chính sách Bảo mật. Chúng tôi khuyến khích bạn xem lại trang Web định kỳ để được thông báo về bất kỳ thay đổi nào trong Chính sách Bảo mật.

Xử lý dữ liệu khi bạn truy cập các trang web và sử dụng các ứng dụng

Stiebel Eltron tự động thu thập và lưu trữ thông tin trong các tệp nhật ký máy chủ mà trình duyệt hoặc ứng dụng của bạn truyền cho chúng tôi. Dữ liệu này không thể được Stiebel Eltron gán cho các cá nhân cụ thể. Dữ liệu này không được hợp nhất với các nguồn dữ liệu khác. Dữ liệu sau được thu thập:

 • Loại/phiên bản trình duyệt 
 • Hệ điều hành được sử dụng 
 • URL liên kết giới thiệu (trang trước đã truy cập)
 • Tên máy chủ của máy tính đang truy cập (địa chỉ IP v4 và v6 được ẩn danh)
 • Thời gian yêu cầu của máy chủ

Địa chỉ IP có giá trị trên toàn thế giới và nhận dạng duy nhất máy tính của bạn tại thời điểm cấp phát bởi nhà cung cấp internet của bạn. Ở dạng phổ biến nhất (IPv4), nó bao gồm bốn khối chữ số được phân tách bằng dấu chấm hoặc mở rộng bằng các chữ số bổ sung (IPv6). Trong hầu hết các trường hợp, với tư cách là người dùng cá nhân, bạn sẽ không sử dụng địa chỉ IP không đổi, vì địa chỉ này chỉ được nhà cung cấp của bạn chỉ định tạm thời cho bạn (được gọi là "địa chỉ IP động"). Với các địa chỉ IP được chỉ định vĩnh viễn (được gọi là "địa chỉ IP tĩnh"), việc phân công rõ ràng dữ liệu người dùng thông qua tính năng này về mặt kỹ thuật là khá đơn giản.

Dữ liệu nói trên sẽ được chúng tôi xử lý cho các mục đích sau:

 • Đảm bảo kết nối thông suốt đến trang web 
 • Đảm bảo sử dụng thuận tiện trang web nói trên 
 • Đánh giá tính bảo mật của hệ thống và tính ổn định của hệ thống
 • Cho các mục đích quản lý và thống kê

Việc ủy quyền cho phép xử lý dữ liệu cá nhân cho các mục đích được chỉ định ở đây. Mục đích cơ bản của chúng tôi là tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản trị và khả năng phát hiện và theo dõi hành vi hack. Bạn có thể phản đối việc xử lý dữ liệu này bất kỳ lúc nào nếu có lý do liên quan đến tình huống cụ thể của bạn, điều này sẽ phản đối việc xử lý dữ liệu. Bạn có thể liên hệ với nhân viên bảo vệ dữ liệu có trách nhiệm thông qua email: info@stiebel-eltron.vn

Mục đích thiết yếu của chúng tôi dựa trên các mục đích được liệt kê ở trên để thu thập dữ liệu. Chúng tôi không sử dụng dữ liệu thu thập được cho mục đích đưa ra kết luận về cá nhân bạn dưới bất kì hình thức hay trường hợp nào.

Các tệp tin nhật ký máy chủ chứa dữ liệu nói trên sẽ tự động bị xóa sau 26 tháng hoặc được ẩn danh nếu được sử dụng cho mục đích thống kê. Chúng tôi bảo lưu quyền lưu trữ các tệp nhật ký máy chủ lâu hơn nếu có các dữ kiện có thể khiến chúng tôi cho rằng đã xảy ra truy cập chưa được ủy quyền (chẳng hạn như cố gắng tấn công hoặc "tấn công DDOS").

Sử dụng và xác minh dữ liệu cá nhân

Dữ liệu cá nhân bạn cung cấp bao gồm những thông tin sau:

 • Tên của bạn 
 • Địa chỉ của bạn (mã bưu điện, thành phố, đường phố và số nhà, các chi tiết địa chỉ khác)
 • Địa chỉ email của bạn
 • Số điện thoại và/hoặc số điện thoại di động của bạn
 • Tên của sản phẩm Stiebel Eltron của bạn
 • Số sê-ri của sản phẩm Stiebel Eltron của bạn

Nếu bạn cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân, chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu đó để trả lời các câu hỏi của bạn, để xử lý và thực hiện yêu cầu tư vấn mà bạn đã gửi, cho quản trị kỹ thuật, cho các hoạt động đăng nhập, cho dịch vụ báo giá máy bơm nhiệt và các dịch vụ được cung cấp trong phạm vi tương ứng trang web hoặc ứng dụng. Cơ sở pháp lý cho việc này là sự đồng ý của bạn. Bạn có thể thu hồi sự đồng ý của mình đối với việc sử dụng dữ liệu bạn đã cung cấp bất kỳ lúc nào. Để thực hiện thu hồi, vui lòng liên hệ: info@stiebel-eltron.vn, nêu rõ các dịch vụ được sử dụng nếu có thể.

 • Xử lý trong nội bộ Tập đoàn Stiebel Eltron
 • Chuyển sang các nước thứ ba
 • Liên kết với các trang web bên ngoài
 • Cookie và việc sử dụng các công cụ phân tích

Piwik PRO

Chúng tôi sử dụng Piwik PRO Analytics Suite làm phần mềm phân tích trang web/ứng dụng và công cụ quản lý sự đồng thuận. Chúng tôi thu thập dữ liệu về người dùng truy cập trang web dựa trên Cookies. Thông tin được thu thập có thể bao gồm địa chỉ IP, hệ điều hành, ID trình duyệt, hoạt động duyệt web và các thông tin khác của khách truy cập. Người dùng có thể xem phạm vi dữ liệu được thu thập tại Piwik PRO.

Chúng tôi tính toán các chỉ số như tỷ lệ thoát trang, lượt xem, phiên truy cập và các chỉ số tương tự để hiểu cách trang web/ứng dụng của chúng tôi được sử dụng. Chúng tôi cũng có thể tạo hồ sơ của người dùng truy cập dựa trên lịch sử duyệt web để phân tích hành vi của người dùng truy cập, hiển thị nội dung được cá nhân hóa và chạy các chiến dịch trực tuyến.

Chúng tôi lưu trữ giải pháp của mình trên Microsoft Azure ở Đức và dữ liệu được lưu trữ trong 25 tháng.

Mục đích của việc xử lý dữ liệu: phân tích và theo dõi chuyển đổi dựa trên sự đồng thuận. Cơ sở pháp lý: Điều. 6 (1)(a) GDPR.

Piwik PRO không gửi dữ liệu về bạn cho bất kỳ bộ xử lý phụ hoặc bên thứ ba nào khác và không sử dụng dữ liệu đó cho mục đích riêng. Để biết thêm thông tin, hãy đọc chính sách quyền riêng tư của Piwik PRO.

Remarketing trên Google

Trang web này sử dụng tính năng tiếp thị lại của Google. Tính năng Tiếp thị lại của Google là một dịch vụ quảng cáo của Google Inc. ("Google", Mountain View, Hoa Kỳ), mà chúng tôi có thể cung cấp cho bạn các quảng cáo nhắm mục tiêu theo sở thích giả định, dựa trên hành vi sử dụng của bạn trong các lần truy cập trước đây vào trang web của chúng tôi. Những quảng cáo như vậy chỉ xuất hiện trên các không gian quảng cáo của Google, không gian quảng cáo của Google Adwords hoặc Mạng hiển thị của Google.

Bạn có thể từ chối tính năng tiếp thị lại của Google trong phần Cài đặt Quảng cáo của Google hoặc chỉnh sửa phần cài đặt của mình. Ngoài ra, bạn có thể ngăn tính năng tiếp thị lại bằng cách tắt cookie trong cài đặt trình duyệt của mình.

Dịch vụ reCAPTCHA của Google

Chúng tôi sử dụng dịch vụ reCAPTCHA của Google để xác định xem một số dữ liệu nhất định được nhập vào biểu mẫu liên hệ hoặc bản tin của chúng tôi đến từ người thực hay máy tính. Google sử dụng các thông tin sau để xác định xem bạn là người hay máy tính: địa chỉ IP của thiết bị bạn đang sử dụng, trang web bạn đang truy cập trong đó CAPTCHA được tích hợp, ngày và thời gian bạn truy cập, dữ liệu nhận dạng của trình duyệt và hệ điều hành bạn đang sử dụng, tài khoản Google nếu bạn đã đăng nhập vào Google, di chuyển chuột trên hình ảnh reCAPTCHA và các tác vụ mà bạn phải xác định hình ảnh. Chúng tôi có lợi ích hợp pháp trong việc xử lý dữ liệu này, để đảm bảo tính bảo mật của trang web của chúng tôi và để bảo vệ chúng tôi khỏi các đầu vào tự động (các cuộc tấn công). Chính sách bảo mật: https://www.google.com/policies/privacy/, opt-out: https://adssettings.google.com/authenticated

Remarketing trên Facebook

Trang web này sử dụng chức năng tiếp thị lại "Đối tượng tùy chỉnh" từ Facebook Inc. ("Facebook"). Chức năng này được sử dụng để trình bày các quảng cáo dựa trên sở thích ("Quảng cáo Facebook") cho khách truy cập vào trang web này khi họ truy cập mạng xã hội Facebook. Với mục đích này, thẻ tiếp thị lại của Facebook đã được triển khai trên trang web này. Thẻ này thiết lập kết nối trực tiếp đến máy chủ Facebook khi bạn truy cập trang web. Việc bạn đã truy cập trang web này sau đó được truyền đến máy chủ của Facebook và Facebook gán thông tin này vào tài khoản người dùng Facebook cá nhân của bạn. Thông tin thêm về cách Facebook thu thập và sử dụng dữ liệu, cũng như các quyền và tùy chọn của bạn về vấn đề này để bảo vệ quyền riêng tư của bạn, có thể được tìm thấy trong chính sách bảo mật của Facebook tại https://www.facebook.com/about/privacy/. Ngoài ra, bạn có thể hủy kích hoạt chức năng tiếp thị lại "Đối tượng tùy chỉnh" tại https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_=_[EM1] . Bạn cần đăng nhập Facebook để thực hiện việc này.

II. Các điều khoản đối với người dùng là doanh nghiệp

Sử dụng dữ liệu cá nhân khi đăng ký cổng đối tác thương mại

Bạn có thể đăng ký với tư cách là đối tác thương mại thông qua các dịch vụ trực tuyến và di động của chúng tôi. Để làm như vậy, bạn cần nhập dữ liệu được yêu cầu trên màn hình nhập, chẳng hạn như tên, địa chỉ và địa chỉ email của bạn. Chúng tôi cũng ghi lại ngày giờ đăng ký và địa chỉ IP. Chúng tôi sẽ yêu cầu bạn đồng ý với việc sử dụng dữ liệu trong quá trình đăng ký.

Cần đăng ký để hoàn thành hoặc bắt đầu hợp đồng với chúng tôi đối với một số dịch vụ nhất định hoặc để có được các công cụ kỹ thuật thiết kế hữu ích, thông tin về các khóa đào tạo hoặc linh kiện thay thế.

Dữ liệu sẽ được chúng tôi lưu trữ trong thời gian cần thiết để hoàn thành hợp đồng. Ngoài ra, chúng tôi lưu trữ dữ liệu này để thực hiện các nghĩa vụ sau hợp đồng và trên cơ sở các khoảng thời gian lưu giữ thuế và thương mại trong khoảng thời gian luật định. Theo quy định, thời hạn lưu giữ này là 10 năm cho đến hết năm dương lịch tương ứng.

Sử dụng dữ liệu cá nhân khi đăng ký sự kiện hoặc truy cập thông tin

Trên một số trang của trang web của chúng tôi, bạn có thể nhập dữ liệu cá nhân để đăng ký tham quan thông tin, các khóa đào tạo hoặc sự kiện do Stiebel Eltron điều hành. Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng dữ liệu này để xử lý yêu cầu của bạn. Nếu bạn nhập địa chỉ email và số điện thoại của mình với tư cách là người tham gia một trong các sự kiện của chúng tôi, bạn sẽ nhận được email xác nhận. Sau đó, dữ liệu được lưu trữ để đánh giá sự kiện, chẳng hạn. Dữ liệu này sẽ bị xóa chậm nhất sau 26 tháng nếu ngược lại không có khoảng thời gian lưu giữ hợp pháp nào, ví dụ: để xác minh trình độ chuyên môn, dịch vụ, chi phí, v.v.

Bạn có thể thu hồi sự đồng ý của mình đối với việc sử dụng dữ liệu được cung cấp trong quá trình đăng ký cho đến khi bắt đầu sự kiện. Để thực hiện, vui lòng liên hệ: info@stiebel-eltron.vn 

III. Các điều khoản đối với người dùng là cá nhân

Sử dụng và chuyển tiếp dữ liệu cá nhân

Để đáp ứng các yêu cầu tư vấn chuyên môn hoặc có thể cung cấp thông tin chi tiết về các nhà thầu đủ năng lực để tư vấn và/hoặc mua, bảo trì hoặc sửa chữa máy bơm nhiệt hoặc sản phẩm khác từ dòng sản phẩm Stiebel Eltron, chúng tôi chuyển tiếp dữ liệu cá nhân được nhập bởi bạn - với sự đồng ý của bạn - với các nhà thầu bên ngoài hợp tác với công ty của chúng tôi và có trụ sở tại khu vực của bạn.

Các đối tác thương mại này sẽ được yêu cầu liên hệ với bạn trong một khung thời gian cố định để cung cấp tư vấn chuyên nghiệp và/hoặc báo giá mà bạn đã yêu cầu. Vì mục đích này, nhà thầu sẽ liên hệ với bạn qua email và/hoặc điện thoại.

Xử lý thêm và xóa dữ liệu của bạn

Ngoài ra, dữ liệu của bạn sẽ không được chuyển giao hoặc bán cho các bên thứ ba, tức là những người hoặc công ty không thuộc Tập đoàn Stiebel Eltron. Dữ liệu cá nhân đã lưu trữ sẽ bị xóa nếu bạn rút lại sự đồng ý của mình đối với việc lưu trữ dữ liệu đó, nếu dữ liệu không còn cần thiết cho mục đích lưu trữ hoặc nếu việc lưu trữ không được chấp nhận vì các lý do pháp lý khác.

Sử dụng dữ liệu cá nhân khi sử dụng dịch vụ báo giá 

Khi bạn cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân, bạn đang cung cấp cho chúng tôi dữ liệu của bạn trên cơ sở tự nguyện. Do đó, bạn đồng ý rằng dữ liệu được cung cấp có thể được sử dụng bởi Stiebel Eltron hoặc một nhà thầu cho mục đích chuẩn bị báo giá và liên hệ với bạn.

Với dịch vụ báo giá, dữ liệu thu thập được chỉ được sử dụng để lập bảng báo giá và sau đó để nhà thầu liên hệ trực tiếp với bạn.

Bạn có thể thu hồi sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào bằng cách gửi cho chúng tôi một thông báo về việc này. Sau khi hết thời hạn đã nêu, những dữ liệu liên quan sẽ tự động bị xóa bỏ.

Tìm kiếm đối tác thương mại và nhà phân phối với Google Maps

Khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi, bạn có thể xem các đối tác thương mại và nhà bán buôn trong khu vực của bạn, những người làm việc với chúng tôi trên bản đồ. Chúng tôi sử dụng Google Maps để hiển thị bản đồ. Google Maps là một dịch vụ của Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Bạn có thể tìm thấy thông tin chi tiết về cách dữ liệu cá nhân được xử lý khi bạn sử dụng Google Maps theo liên kết sau: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Để xem các đối tác thương mại và nhà bán buôn trong khu vực của bạn làm việc với chúng tôi, trước tiên bạn phải xác định vị trí của mình. Vị trí có thể được nhập theo cách thủ công hoặc được xác định tự động bằng cách sử dụng chức năng bản địa hóa của trình duyệt internet của bạn. Không có dữ liệu cá nhân nào sẽ được xử lý trong quá trình nhập thủ công trừ khi bạn cung cấp địa chỉ nhà của mình sẽ được hiển thị. Địa chỉ IP của bạn phải được xử lý để tự động xác định vị trí của bạn bằng cách sử dụng chức năng bản địa hóa của trình duyệt internet. Trong trường hợp này, việc xử lý dựa trên sự đồng ý của bạn, mà trình duyệt internet yêu cầu khi gọi lên bản đồ. Trong bối cảnh này, địa chỉ IP của bạn không được chúng tôi lưu trữ.

Sử dụng dữ liệu cá nhân khi sử dụng cửa hàng linh kiện

Chúng tôi chỉ sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho các đơn đặt hàng trong công ty của chúng tôi và các công ty liên kết, và với công ty được ủy quyền xử lý đơn đặt hàng.

Để xử lý đơn hàng, chúng tôi làm việc cùng với các công ty khác nhau chịu trách nhiệm về hậu cần. Chúng tôi đảm bảo rằng các đối tác của chúng tôi cũng tuân thủ các quy định về bảo vệ dữ liệu. Chúng tôi chuyển dữ liệu địa chỉ của bạn (tên và địa chỉ) cho công ty vận tải tương ứng sẽ chuyển các sản phẩm bạn đã đặt cho bạn. Việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn là cần thiết để hoàn thành hợp đồng với bạn.

Dữ liệu sẽ được chúng tôi lưu trữ trong thời gian cần thiết để hoàn thành hợp đồng. Ngoài ra, chúng tôi lưu trữ dữ liệu này để thực hiện các nghĩa vụ sau hợp đồng và trên cơ sở các khoảng thời gian lưu giữ thuế và thương mại trong khoảng thời gian luật định. Theo quy định, thời hạn lưu giữ này là 10 năm cho đến hết năm tương ứng.

Sử dụng dữ liệu cá nhân khi đăng ký cổng thông tin người tiêu dùng

Bạn có thể đăng ký với bộ phận dịch vụ của chúng tôi để nhận đơn đặt hàng bảo trì và sửa chữa với tư cách là người tiêu dung thông qua các dịch vụ trực tuyến và di động của chúng tôi. Để làm như vậy, bạn cần nhập dữ liệu được yêu cầu trên màn hình nhập, chẳng hạn như tên, địa chỉ và địa chỉ email của bạn. Chúng tôi cũng ghi lại ngày giờ đăng ký và địa chỉ IP. Là một phần của quá trình đăng ký, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn đồng ý với việc sử dụng dữ liệu.

Một số dịch vụ nhất định của chúng tôi cần đăng ký để hoàn thành hoặc bắt đầu hợp đồng

Dữ liệu sẽ được chúng tôi lưu trữ trong thời gian cần thiết để hoàn thành hợp đồng. Ngoài ra, chúng tôi lưu trữ dữ liệu này để thực hiện các nghĩa vụ sau hợp đồng và trên cơ sở các khoảng thời gian lưu giữ thuế và thương mại trong khoảng thời gian luật định. Theo quy định, thời hạn lưu giữ này là 10 năm cho đến hết năm dương lịch tương ứng.

IV. Quy định cho người ứng tuyển vào các vị trí

Thông qua cổng dành cho ứng viên, bạn có thể nộp đơn xin việc với chúng tôi và gửi tất cả các thông tin và tài liệu cần thiết. Bạn có thể sử dụng biểu mẫu trực tuyến để gửi cho chúng tôi tài liệu đăng ký của bạn. Việc sử dụng cổng thông tin ứng viên là tự nguyện; bạn cũng có thể gửi đơn đăng ký cho chúng tôi theo những cách khác, chẳng hạn như qua email hoặc qua đường bưu điện.

Khi đơn đăng ký được nhận qua cổng thông tin ứng viên, tài liệu của bạn sẽ được chuyển tiếp bằng điện tử đến các nhân viên có trách nhiệm tại công ty của chúng tôi. Nếu bạn đã nộp đơn cho một vị trí được quảng cáo, các tài liệu sẽ tự động bị xóa sau hai tháng kể từ khi hoàn thành thủ tục tuyển dụng, miễn là không có mục đích trái ngược nào khác. Các mục đích khác như vậy theo nghĩa này có thể là, ví dụ, nghĩa vụ chứng minh trong thủ tục tòa án. Trong trường hợp ứng dụng không có tham chiếu đến vị trí được quảng cáo (ứng dụng không được yêu cầu), ứng dụng được lưu giữ miễn là có khả năng nó có thể được quan tâm. Bạn có tùy chọn yêu cầu xóa ứng dụng của mình bất kỳ lúc nào, ngay cả trước khi hết thời gian lưu giữ dự kiến. Trong trường hợp đơn đăng ký thành công, dữ liệu được truyền sẽ được lưu trữ nhằm mục đích xử lý mối quan hệ việc làm phù hợp với các yêu cầu pháp lý. Người nộp đơn sẽ bị ràng buộc trong hợp đồng lao động và tất cả dữ liệu cá nhân, thậm chí cả dữ liệu cá nhân nhạy cảm và thông thường, sẽ được lưu giữ trên cơ sở hợp pháp và hợp đồng. Trong tất cả các trường hợp khác, cơ sở pháp lý để lưu trữ dữ liệu người đăng ký của bạn là sự đồng ý của bạn.

V. Liên lạc với chúng tôi

Quảng cáo và thỏa thuận quảng cáo

Chúng tôi, STIEBEL ELTRON GmbH & Co. KG, STIEBEL ELTRON Deutschland Vertriebs GmbH và Stiebel Eltron Vietnam sẽ chỉ thông báo cho bạn hoặc gửi cho bạn khảo sát về các sản phẩm và dịch vụ của STIEBEL ELTRON qua email, bưu điện hoặc điện thoại nếu bạn đã cho cho chúng tôi sự đồng ý của bạn để sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích quảng cáo (chọn tham gia). Bạn chọn tham gia bằng cách tích cực đánh dấu vào ô ở cuối biểu mẫu của chúng tôi, bên cạnh tuyên bố: "Có, STIEBEL ELTRON GmbH & Co.KG, STIEBEL ELTRON Deutschland Vertriebs GmbH và Công ty TNHH Stiebel Eltron Việt Nam có thể sử dụng địa chỉ email của tôi và/hoặc số điện thoại để thông báo cho tôi về các sản phẩm và dịch vụ mới nhất của họ. Tôi cũng đồng ý có cơ hội đưa ra cả những lời chỉ trích và khen ngợi thông qua nghiên cứu thị trường và quan điểm. Tôi có thể rút lại sự đồng ý này bất cứ lúc nào nếu có hiệu lực trong tương lai. "

Xin lưu ý rằng văn bản bạn thấy trên trang web/ứng dụng tương ứng cũng có thể liệt kê các công ty khác nhau nếu chúng có liên quan đến yêu cầu của bạn.

Nếu bạn đã đồng ý cho chúng tôi sử dụng nhưng không còn muốn nhận quảng cáo hoặc khảo sát từ STIEBEL ELTRON trong tương lai, bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào có hiệu lực trong tương lai. Dữ liệu của bạn sau đó sẽ bị xóa hoặc, nếu vẫn được yêu cầu cho việc lập hóa đơn và kế toán, được lưu trữ cho những mục đích này. Bạn có thể gửi email cho chúng tôi về vấn đề này tại info@stiebel-eltron.vn

Đăng ký nhận thông tin

Khi bạn đăng ký nhận thông tin từ chúng tôi, địa chỉ email của bạn sẽ được sử dụng cho mục đích quảng cáo của riêng chúng tôi cho đến khi bạn hủy đăng ký. Bạn sẽ nhận được thông tin thường xuyên qua email về các chủ đề hiện tại, cũng như email cho các dịp đặc biệt, chẳng hạn như các chương trình khuyến mãi đặc biệt. Các email có thể được cá nhân hóa và cá nhân hóa dựa trên thông tin chúng tôi giữ về bạn.

Nếu bạn chưa gửi cho chúng tôi sự đồng ý bằng văn bản của bạn để đăng ký nhận bản tin của chúng tôi, chúng tôi sẽ sử dụng quy trình chọn tham gia kép, tức là chúng tôi sẽ không gửi bản tin cho bạn qua email cho đến khi bạn xác nhận rõ ràng với chúng tôi rằng chúng tôi nên làm như vậy. Sau đó, chúng tôi sẽ gửi cho bạn một email thông báo và yêu cầu bạn nhấp vào một liên kết có trong đó để xác nhận rằng bạn muốn nhận bản tin của chúng tôi.

Cơ sở pháp lý cho việc xử lý dữ liệu của bạn là sự đồng ý của bạn, nếu bạn đã đăng ký nhận bản tin một cách rõ ràng. Trong khuôn khổ yêu cầu pháp lý, bạn cũng có thể nhận bản tin hoặc email từ chúng tôi mà không cần sự đồng ý rõ ràng của bạn vì bạn đã đặt hàng hóa hoặc dịch vụ từ chúng tôi, qua đó chúng tôi đã nhận được địa chỉ email của bạn và bạn không phản đối việc nhận thông tin qua email.

Nếu bạn không muốn nhận bản tin từ chúng tôi nữa, bạn có thể hủy bỏ sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào có hiệu lực trong tương lai hoặc phản đối việc nhận thêm bản tin mà không phải chịu bất kỳ chi phí nào ngoài chi phí truyền tải theo biểu giá cơ bản. Chỉ cần sử dụng liên kết hủy đăng ký có trong mỗi bản tin hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi hoặc nhân viên bảo vệ dữ liệu của chúng tôi.

Liên hệ

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua đường dây nóng khách hàng của chúng tôi, qua email hoặc qua đường bưu điện. Nếu bạn muốn sử dụng một trong các tùy chọn liên hệ này, chúng tôi ghi lại dữ liệu cá nhân mà bạn truyền cho chúng tôi qua tùy chọn liên hệ đã chọn. Đây có thể là tên, địa chỉ, địa chỉ email, số khách hàng và số điện thoại của bạn. Bạn có thể tự quyết định thông tin nào bạn muốn gửi cho chúng tôi thông qua các tùy chọn liên hệ.

Chúng tôi xử lý dữ liệu này dành riêng cho mục đích có thể trả lời hoặc xử lý câu hỏi hoặc yêu cầu của bạn.

Nếu bạn muốn sử dụng biểu mẫu liên hệ trong các dịch vụ trực tuyến của chúng tôi, chúng tôi sẽ ghi lại dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp trong biểu mẫu liên hệ, cụ thể là tên và địa chỉ email của bạn. Chúng tôi cũng lưu trữ địa chỉ IP và ngày giờ của cuộc điều tra. Chúng tôi xử lý dữ liệu được gửi trong biểu mẫu liên hệ dành riêng cho mục đích có thể trả lời câu hỏi hoặc yêu cầu của bạn.

Cơ sở pháp lý cho việc sử dụng các tùy chọn liên hệ, thu hồi sự đồng ý

Cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu cho việc sử dụng các tùy chọn liên hệ có sẵn là sự đồng ý của bạn. Bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình bất cứ lúc nào. Sau khi chúng tôi xử lý xong vấn đề, dữ liệu ban đầu sẽ được lưu trữ trong trường hợp phát sinh thêm các truy vấn. Bạn có thể yêu cầu xóa dữ liệu bất kỳ lúc nào, nếu không, quá trình xóa sẽ diễn ra sau khi vấn đề đã được giải quyết hoàn toàn. Tại thời điểm đó, chúng tôi sẽ xóa dữ liệu ngay lập tức, trừ khi chúng tôi có nghĩa vụ phải lưu trữ do các quy định về thương mại hoặc thuế.

Các trang mạng xã hội

Trong các dịch vụ trực tuyến của chúng tôi, bạn sẽ tìm thấy các liên kết đến mạng xã hội Facebook, Xing, Twitter, cũng như kênh YouTube của chúng tôi. Bạn có thể nhận ra các liên kết bằng logo của nhà cung cấp tương ứng. Chúng tôi không xử lý bất kỳ dữ liệu nào về vấn đề này.

Bằng cách nhấp vào các liên kết, các trang truyền thông xã hội tương ứng sẽ được mở ra mà Chính sách Bảo mật này không áp dụng. Vui lòng tham khảo chính sách bảo mật của các nhà cung cấp riêng lẻ để biết chi tiết về các điều khoản áp dụng ở đó:

Facebook:  https://www.facebook.com/privacy/explanation

YouTube:    https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

Xing:          https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

Twitter:      https://twitter.com/de/privacy

VI. Đăng ký

Bạn có thể đăng ký với chúng tôi với tư cách là người dùng thông qua các dịch vụ trực tuyến của chúng tôi. Để làm như vậy, bạn cần nhập dữ liệu được yêu cầu trên màn hình nhập, chẳng hạn như tên và họ, địa chỉ và địa chỉ email của bạn. Chúng tôi cũng ghi lại ngày giờ đăng ký và địa chỉ IP. Là một phần của quá trình đăng ký, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn đồng ý với việc sử dụng dữ liệu.

Với một số dịch vụ nhất định, bạn cần phải đăng ký để hoàn thành hoặc bắt đầu hợp đồng.

Dữ liệu sẽ được chúng tôi lưu trữ trong thời gian cần thiết để hoàn thành hợp đồng. Ngoài ra, chúng tôi lưu trữ dữ liệu này để thực hiện các nghĩa vụ sau hợp đồng và trên cơ sở các khoảng thời gian lưu giữ thuế và thương mại trong khoảng thời gian luật định. Theo quy định, thời hạn lưu giữ này là 10 năm cho đến hết năm dương lịch tương ứng.

VII. Thông tin về quyền của chủ thể dữ liệu - danh tính của bạn

Để tuân thủ các quyền của chủ thể dữ liệu, STIEBEL ELTRON có thể cần yêu cầu thêm thông tin để xác minh danh tính của bạn trong các trường hợp dữ liệu cá nhân được thu thập trên cơ sở mối quan hệ hợp đồng, trên cơ sở mẫu ngẫu nhiên hoặc trong các trường hợp nghi ngờ chính đáng. Điều này đặc biệt xảy ra nếu một yêu cầu cung cấp thông tin có sẵn dưới dạng điện tử, nhưng thông tin chi tiết của người gửi không tiết lộ danh tính của một thể nhân liên quan.

 

Quyền tiếp cận, quyền phản đối, quyền sửa chữa và quyền hủy bỏ

 • Bạn có quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn do chúng tôi xử lý. Cụ thể, bạn có thể nhận được thông tin về mục đích của việc xử lý, các loại dữ liệu cá nhân liên quan, danh mục người nhận mà dữ liệu của bạn đã hoặc sẽ được tiết lộ, thời gian lưu trữ dự kiến, sự tồn tại của quyền yêu cầu cải chính, xóa, hạn chế xử lý hoặc quyền phản đối, sự tồn tại của quyền khiếu nại, nguồn dữ liệu của bạn nếu bạn không được thu thập từ chính bạn và sự tồn tại của việc đưa ra quyết định tự động, bao gồm việc lập hồ sơ và nếu có, thông tin có ý nghĩa về các chi tiết liên quan;
 • Bạn có quyền có được việc cải chính dữ liệu cá nhân không chính xác hoặc không đầy đủ do chúng tôi lưu trữ mà không bị chậm trễ quá mức;
 • Bạn có quyền xóa dữ liệu cá nhân của bạn do chúng tôi lưu trữ, trừ khi việc xử lý là cần thiết để thực hiện quyền tự do ngôn luận và thông tin, để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý, vì lợi ích công cộng hoặc cho việc thành lập, thực hiện hoặc bảo vệ các yêu cầu hợp pháp;
 • Bạn có quyền hạn chế xử lý dữ liệu cá nhân của mình nếu bạn tranh cãi về tính chính xác của dữ liệu, nếu việc xử lý là bất hợp pháp và bạn phản đối việc xóa dữ liệu, nếu chúng tôi không còn cần dữ liệu nhưng nếu bạn cần thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý, hoặc nếu bạn đã phản đối việc xử lý;
 • Bạn có quyền nhận dữ liệu cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi ở định dạng có cấu trúc, được sử dụng phổ biến và máy có thể đọc được, đồng thời có quyền truyền dữ liệu này đến một bộ điều khiển khác.

Để thực hiện những điều trên, vui lòng liên hệ:

info@stiebel-eltron.vn

VIII. Các thông tin khác

Tiết lộ dữ liệu cho bên thứ ba

Theo nguyên tắc chung, chúng tôi không chuyển bất kỳ dữ liệu cá nhân nào cho bên thứ ba ngoài các mục đích được giải thích trong Chính sách Bảo mật này. Tuy nhiên, nếu chúng tôi có nghĩa vụ phải làm như vậy theo luật hoặc lệnh của tòa án, chúng tôi sẽ chuyển dữ liệu của bạn cho các cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận thông tin.

Liên kết đến các trang web khác

Các dịch vụ trực tuyến của chúng tôi chứa các liên kết đến các trang web khác. Các liên kết này thường được đánh dấu như vậy. Chúng tôi không có ảnh hưởng đến mức độ tuân thủ các quy định bảo vệ dữ liệu hiện hành trên các trang web được liên kết. Do đó, chúng tôi khuyên bạn cũng nên tự tìm hiểu về các chính sách bảo mật tương ứng trên các trang web khác.

Các thay đổi đối với Chính sách Bảo mật này

Trạng thái của Chính sách Bảo mật này được chỉ ra bằng ngày hiển thị (bên dưới). Chúng tôi có quyền sửa đổi Chính sách Bảo mật này bất kỳ lúc nào có hiệu lực trong tương lai. Phiên bản mới nhất có thể được truy cập trực tiếp thông qua các dịch vụ trực tuyến của chúng tôi. Vui lòng truy cập các dịch vụ trực tuyến của chúng tôi thường xuyên để kiểm tra Chính sách Bảo mật.

 

Ngày cập nhật mới nhất của Chính sách Bảo mật: Tháng 3 năm 2023