Hộp mực thay thế / phụ kiện
EFRO RO MEMBRANE 11" (VN) – Thông số kỹ thuật