Hộp mực thay thế / phụ kiện
MAXSOFT M CARTRIDGE (VN)

 • Thông tin chi tiết sản phẩm  Bảng thông số kỹ thuật

  Số sản phẩm: 205880

  Các công đoạn lọc: 4 Cấp bậc

  Cấp lọc 1: Trầm tích - 5 μm

  Cấp lọc 2: Chất làm mềm chất lượng cao

  Cấp lọc 3: Than hoạt tính dạng hạt

  Cấp lọc 4: Than hoạt tính dạng hạt có tẩm bạc

  Hiển thị tất cả

  Tải xuống dưới dạng PDF