Hộp mực thay thế / phụ kiện
SEDIMENT 11" (VN) – Thông số kỹ thuật