Hộp mực thay thế / phụ kiện
ULTRAFILTRATION 13" (VN) – Thông số kỹ thuật